Update Design Table

Odgovori
omarinkovic
Site Admin
Prispevkov: 151
Pridružen: 08 Maj 2014, 12:34

Update Design Table

Odgovor Napisal/-a omarinkovic » 30 Okt 2019, 11:28

Update Design Table funkcija omogoča avtomatizacijo procesa na osnovi SOLIDWORKS Desing Table funkcionalnosti.Avtomatizacija je narejena na osnovi:
1. »Master« excel: datoteka z naborom parametrov in vrednosti
2. SOLIDWORKS model
3. Desing Table: vključuje spremenjljivke komponent in parametre iz master excela
4. Update Desing Table: nova funkcionalnost IB-CADDY vmesnika caddy4SW, ki avtomatizirano opravi posodobitev vrednosti parametrov iz master excela v posamezni design table komponente.

1. »Master« excel
V excel vpisujemo parametre in vrednosti, ki spreminjajo obliko komponent.
Update Design Table_1.png
V excelu sta pomembna stolpca:
Parameter: stolpec kjer vpišemo oznako parametra, katero vežemo v desing table posamezne komponente
Vrednost: stolpec kjer določimo vrednosti posameznih parametrov.
- Vrednost parametra je lahko:
  • Formula za izračun vrednosti dimenzije
  • Suppress/Unsuppress gradnikov in komponent
  • Določanje materiala kosom
  • Določanje barve kosom
  • Opisi za kosovnico posameznim komponentam (Custom Properties/Configuration Specific)
- Vrednost parametra v master excelu mora biti usklajena s sprejemljivo vrednostjo Desing table parametra.
  • Na primer, če želimo v desing table nadzirati dimenzijo, mora biti vrednost parametra v master excelu številka.
  • Za nadziranje prisotnosti komponente ali gradnika (suppress/unsuppress) je lahko vrednost 0 ali 1.
  • Za spreminjane konfiguracije komponente so možnosti vrednosti parametra lahko samo imena konfiguracij komponente katero spreminjamo.
V »glavi« excela (v vrstici 1) je potrebno definirati stolpca Parameter in Vrednost.
Oznaka parametra in vrednost morata biti zapisan v isti vrstici v dveh stolpcih.

2. SOLIDWORKS model
Sestav, ki želimo spreminjati, sestavimo po SOLIDWORKS klasični logiki. Kose lahko grupiramo tudi v podsestave.
Z dodajanjem podsestavov imamo boljši nadzor nad komponentami (suppress/unsuppress) in več možnosti sestavljanja s pomočjo pred-definiranih konfiguracij.
Update Design Table_2.png
Kose kot so ležaji, elektro komponente, stikala in podobno je priporočeno shraniti v kose z več telesi in ne v sestave. To so izdelki, ki se naročajo kot ena celota in jih je potrebno kot take voditi tudi v SOLIDWORKS-u.

3. Desing Table
Desing table v SOLIDWORKS-u lahko uporabimo na dva načina:
- Klasično
- Vezano na »master« excel

Klasično
Lahko preddefiniramo kose in sklope. V tem primeru »master« excel ne vpliva direktno na desing table ampak vpliva en nivo višje, ker izbiramo pred-definirane konfiguracije.

Vezano na »master« excel
Desing table ima v tem primeru dve vlogi in ga je potrebno tudi primerno opremiti.
Klasično ustvarimo desing table s parametri komponente katere želimo spreminjati.
Update Design Table_3.png
V prvi vrstici vpišemo oznake parametrov iz master excela za posamezne SOLIDWORKS parametre. To pomeni, da se bo vpisala vrednost (v tretji vrstici), ki je določena za posamezen parameter v »master« excelu.
Posebnost je samo SOLIDWORKS parameter materiala. Po SOLIDWORKS logiki je potrebno material določiti v dveh korakih – najprej izberemo knjižnico z materialom in nato izberemo material iz te knjižnica.
Zaradi boljše preglednosti se v tem primeru MAST parameter izpisuje v posebnem stolpcu sama vrednost SOLIDWORKS materiala pa je sestavljena z excel formulo »"SOLIDWORKS Material:"&J3« znotraj SOLIDWORKS desing table.

Prednost je tudi uporaba istega parametra iz master excela v več različnih nivojih desing table oziroma komponent.

4. Update Desing Table
Nova funkcija v IB-CADDY vmesniku caddy4SW 2.0 »Update Desing Table« omogoča posodobitev vrednosti iz »master« excela v desing table.
Ime datoteke master excela je lahko poljubno in se lahko nahaja na poljubni lokaciji (priporočeno znotraj projektne mape).
Funkcija omogoča sledeče:
- iz »master« excela prebere definirane parametre (stolpec Parameter)
- parametre iz »master« excela primerja s parametri v desing table (prva vrstica desing table)
- v primeru ujemanja parametrov iz »master« excela povzame vrednost (stolpec Vrednost)
- vrednost zapiše v desing table (tretja vrstica) za posamezni parameter

To pomeni, da funkcija odpre vsako komponento ter vključen desing table, če je prisoten, in pregleda ali se parametri med design table in »master« excelom ujemajo, ter posodobi vrednosti in s tem geometrijo na novo stanje in zaključi s shranjevanjem in zapiranjem datotek.
Funkcija dela za odprti sestav v SOLIDWORKS-u in pregleda vse komponente, ki so del drevesne strukture sestava.

Primer uporabe funkcije Update Design Table si lahko prenesete iz sledeče povezave http://www.ib-caddy.com/downloads/caddy ... 0Table.zip.
Odgovori