Uporaba spremenljivk v nalogi (Convert Task) za pretvorbo datotek

Odgovori
caddy
Prispevkov: 420
Pridružen: 03 Mar 2014, 12:55

Uporaba spremenljivk v nalogi (Convert Task) za pretvorbo datotek

Odgovor Napisal/-a caddy » 24 Mar 2016, 09:12

Kako lahko v nalogi (Convert Task) uporabimo spremenljivke iz kartice datoteke, nad katero se naloga izvaja? Vrednosti spremenljivk bi radi uporabili za dodatno poimenovanje datoteke kreirane s to nalogo.
ssotlar
Prispevkov: 56
Pridružen: 16 Maj 2014, 11:59

Re: Uporaba spremenljivk v nalogi (Convert Task) za pretvorbo datotek

Odgovor Napisal/-a ssotlar » 24 Mar 2016, 09:52

Direktni način za uporabo vrednosti spremenljivk iz izvorne datoteke v nalogi "Convert Task" sicer ne obstaja, lahko pa to funkcionalnost realiziramo s spreminjanjem oz. dodelavo skripte, ki nalogo izvede.

Za spodnji postopek je priporočljivo osnovno poznavanje programiranja in branje programske kode. Priporočljivo je tudi, da kodo spreminjamo v nekem drugem urejevalniku (npr. Notepad++). Primer v ime kreirane PDF datoteke doda vrednost spremenljivke "Number".
 1. Odpremo "Convert task" in navigiramo na zavihek "Output File Details". V ime izhodne datoteke dodamo niz "<VariableValue>" (brez navednic) na mesto, kjer si želimo zapisati vrednost željene spremenljivke.
  task_1.JPG
 2. Klik na "Advanced Scripting Options" nam odpre skripto, ki se bo izvedla ob konvertiranju datoteke. To skripto bomo sedaj dodelali.
  task_2.JPG
  task_2.JPG (11.45 KiB) Pogledano 1620 krat
 3. Pod sekcijo deklaracij spremenljivk (vrstice z "Dim" na vrhu) dodamo naslednje:

  Koda: Izberi vse

  Dim vault As Object
  task_3.JPG
  task_3.JPG (29.04 KiB) Pogledano 1620 krat
 4. Pod deklaracijami, dodamo naslednjo funkcijo - "LoginToVault" (funkcija poskrbi da pridobimo vmesnik do zalogovnika)

  Koda: Izberi vse

  Private Sub LoginToVault()
  On Error GoTo ErrHand
  Dim strTempVaultName As String
  Dim strVaultName As String
  strTempVaultName = "<VaultPath>"
  i = Len(strTempVaultName)
  j = InStrRev(strTempVaultName, "\")
  strVaultName = Right(strTempVaultName, i - j)
  Set vault = CreateObject("ConisioLib.EdmVault")
  vault.LoginAuto strVaultName, 0
  Exit Sub
  ErrHand:
  If Not vault Is Nothing Then
   Dim errname As String
   Dim errdesc As String
   vault.GetErrorString Err.Number, errname, errdesc
   Log ("LoginToVault error" & vbCrLf & errname & vbCrLf & errdesc )
  Else
   Log "Error creating file vault interface."
  End If
  End Sub
  task_4.JPG
  task_4.JPG (48.33 KiB) Pogledano 1620 krat
 5. Pod ravno dodano funkcijo, dodamo še eno funkcijo - "GetVariableValue" (funkcija pridobi vrednost spremenljivke iz kartice trenutne datoteke)

  Koda: Izberi vse

  Private Function GetVariableValue(FilePath, VariableName, Configuration)
  On Error GoTo ErrHand
  Dim File As Object
  'Get the interface of the file (and its parent folder)
  Dim Folder As Object
  Set File = vault.GetFileFromPath(FilePath, Folder)
  'Obtain the variable interface
  Dim pEnumVar As Object
  Set pEnumVar = File.GetEnumeratorVariable
  Dim Value As Variant
  If pEnumVar.GetVar(VariableName, Configuration, Value) Then
   GetVariableValue = Value
   Else
   GetVariableValue = ""
  End If
  Exit Function
  ErrHand:
   Dim ename As String
   Dim edesc As String
   vault.GetErrorString Err.Number, ename, edesc
   Log "GetvariableValue error" & vbCrLf & ename & vbCrLf & errdesc
  End Function
  task_5.JPG
  task_5.JPG (37.64 KiB) Pogledano 1620 krat
 6. Poiščemo funkcijo "Sub Convert(docFileName)" in dodamo naslednje vrstice, ki pokličejo zgoraj definirani funkciji.

  Koda: Izberi vse

   'Get the vault interface
   Call LoginToVault
   'Get Variable Value
   Dim VarValue
   VarValue = GetVariableValue(docFileName, "Number", "@")
  "Number" v vrstici "VarValue = GetVariableValue(docFileName, "Number", "@")" zamenjamo z imenom tiste spremenljivke, katere vrednost želimo zapisati v ime datoteke (skupaj z navednicami).
  task_6.JPG
  task_6.JPG (32.41 KiB) Pogledano 1620 krat
 7. Poiščemo sekcijo "Build destination filenames" in dodamo naslednjo vrstico, ki <VariableValue> niz zamenja z vrednostjo spremenljivke:

  Koda: Izberi vse

  convFileName = Replace(convFileName, "<VariableValue>", VarValue)
  task_7.JPG
  task_7.JPG (39.66 KiB) Pogledano 1620 krat
Ko se naloga zažene se mora sedaj v ime datoteke zapisati vrednost spremenljivke "Number".
task_8.JPG
task_8.JPG (25.69 KiB) Pogledano 1620 krat
Odgovori